Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

luckyone
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Ernest Hemingway
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaSkydelan Skydelan
luckyone
6830 96b8 500
Reposted fromsilla silla viaSkydelan Skydelan
luckyone
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viaSkydelan Skydelan
luckyone
W pewnym momencie możesz spotkać kogoś, kto będzie dla Ciebie doskonały, w najmniejszych molekułach zaprojektowany by być Twoim największym skarbem i źródłem radości. Ta osoba może albo całkowicie Cię uszczęśliwić, albo totalnie zmiażdżyć.
— Radek Kolago
Reposted fromswojszlak swojszlak viaxforeveryoungx xforeveryoungx
luckyone
Nie zabij jej
tej dziewczynki co w tobie jest,
tej, co wierzy ze w ludziach są jeszcze dobro i sens.
— DZIEWCZYNKA
Reposted fromtereseek tereseek viaumierajstad umierajstad
luckyone
Podczas, gdy ignorujesz kobietę, ktoś inny poświęca jej uwagę. Podczas, gdy dajesz jej kolejne powody do zmartwień, ktoś inny ją słucha. Podczas, gdy ty jesteś zbyt zajęty, ktoś inny ma dla niej czas. Podczas, gdy ty doprowadzasz ją do płaczu, ktoś inny sprawia że się uśmiecha. Podczas, gdy ty nie jesteś pewny, czy jeszcze ją chcesz, ktoś inny jest już tego pewien.
— życiowe
Reposted fromkaoa kaoa viapomidorek pomidorek
luckyone

Dla mnie też jesteś pociągająca.

Masz wspaniały umysł. I osobowość. I cycki.

— takie rozmowy!
luckyone
luckyone
A czasem nie potrzeba niczego więcej oprócz przytulenia. Żeby ktoś Cię przytrzymał jak się rozpadasz.
Reposted fromawakened awakened viayouuung youuung
luckyone

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viastrangeworld strangeworld
luckyone
Tak czy inaczej nigdy już o Tobie nie zapomnę
To jest niekończąca się opowieść o Tobie i o mnie
— Jan Borysewicz
Reposted fromartfucksme artfucksme viastrangeworld strangeworld
luckyone
Zapamiętaj, że zawsze będziemy pod jednym niebem.

June 11 2015

luckyone
9928 91ee 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaSkydelan Skydelan
luckyone
Jestem już duża. Nie potrzebuję bajek. Wolę czyjąś obecność, ciepło bliskiej osoby. Może wyda Ci się to naiwne, ale szalenie lubię się przytulać.
Reposted fromimyours imyours viaSkydelan Skydelan
luckyone
Stań się słońcem, a wszyscy cię zobaczą.
— Dostojewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaSkydelan Skydelan
luckyone
Przypadek - to Bóg przechadzający się incognito.
— Einstein
Reposted fromKamilogik Kamilogik viatupfen tupfen
luckyone
6733 5c9a
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viatupfen tupfen
luckyone
6308 36c0 500
luckyone
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością.
— św. Paweł, List do Rzymian (Rz 13, 8)
Reposted fromcudoku cudoku viatupfen tupfen
luckyone
Lubię pilnować Cię myślami w nocy
— 16.01.13
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viakarr4mba karr4mba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl