Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2015

luckyone

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, 
że trzeba Ci to czasem przypominać: potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— Jonasz Kofta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakarr4mba karr4mba
1842 26a4
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viablackheartgirl blackheartgirl
luckyone
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viakarr4mba karr4mba
luckyone
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać.
— Bob Marley
Reposted fromsubiektywne subiektywne viakarr4mba karr4mba
luckyone
Stworzeni dla siebie zejdą się prędzej czy później.
Reposted fromcasas casas viakarr4mba karr4mba
luckyone
9339 4dc4 500
Reposted fromscorpix scorpix viaLove-Life Love-Life
luckyone

"Kiedy dwoje ludzi ma być razem, będą razem. Istnieje coś takiego jak przeznaczenie".

luckyone
Na świecie jest przecież tylu ciekawych ludzi, a my uparliśmy się na siebie. To chyba właśnie jest miłość -uprzeć się na kogoś.
— me.
Reposted fromzosienieczka zosienieczka viaLove-Life Love-Life
luckyone
1685 a387
Reposted fromoutline outline viaLove-Life Love-Life
luckyone

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaLove-Life Love-Life
luckyone

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaLove-Life Love-Life
luckyone
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viaLove-Life Love-Life
luckyone
Ty wpuścisz mnie do siebie, kiedy przyjdę w nocy?
— Planet ANM
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viaLove-Life Love-Life

June 02 2015

luckyone

-Zostań ze mną nocami.

-Czego oczekujesz?

-Nocy. Wspólnego spania, budzenia się, śniadań.

-A tak naprawdę?

-Byś był ze mną przez ciemność. Przytulał mnie, kochał. Pomógł gdy się przestraszę. Doszedł do krawędzi i spojrzał co tam jest.

-A jeśli nie zrozumiem?

-Niemożliwe.

— Now is good
Reposted fromglupiages glupiages via100suns 100suns
luckyone
Ci pierwsi po prostu nigdy tak naprawdę nie kochali.
Reposted frommala-szelma mala-szelma
luckyone
0565 d59d 500
Reposted fromnazarena nazarena viapomidorek pomidorek
luckyone
Pamiętam jak spotkaliśmy się po raz pierwszy. Uśmiechnął się, a ja już wtedy wiedziałam, że będzie moim wszystkim.
— Federico Moccia - Tylko Ciebie chcę / ruda
Reposted fromkarosia karosia
luckyone
0637 f9cc 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viascorpix scorpix
luckyone
luckyone
– Z czymkolwiek mamy się zmierzyć, zrobimy to razem. A ty będziesz nosić moje nazwisko. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viakejtowa kejtowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl